พระครูนิพันธ์สาธุกิจ (สุรีย์ ถามวโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูนิพันธ์สาธุกิจ (สุรีย์ ถามวโร)


 
เกิด ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
พรรษา ๖๙
วัด วัดตาคลี
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,433

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูนิพันธ์สาธุกิจ มีนามเดิมว่า สุรีย์ นิลกรณ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ตรงกับแรม ๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีจอ ณ บ้านตาคลี เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ วัดตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิปุณธรรมธร (โต๋ ตนฺติโก) เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดตาคลี
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดตาคลี
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอตาคลี
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตาคลี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูนิพันธ์สาธุกิจ
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ที่มา


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook