พระครูวิริยวรคุณ (ประเสริฐ อุฏฺฐาโน) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิริยวรคุณ (ประเสริฐ อุฏฺฐาโน)


 
เกิด ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
พรรษา ๕๖
วัด วัดบ้านฮ่าง
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 459

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูวิริยวรคุณ มีนามเดิมว่า ประเสริฐ สายทอง เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ปีระกา บิดาชื่อ นายคำเลิศ สายทอง มาณดาชื่อ นางแก้ว สายทอง

     มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๗ คน
     ๑. นางสี ชื่องาม
     ๒. นายสวัสดิ์ สายทอง
     ๓. พระครูวิริยวรคุณ
     ๔. นางไว แม่นยำ
     ๕. นางแหนบ ตานาคา
     ๖. นายสมาน สายทอง
     ๗. นายบรรเทา สายทอง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา ณ วัดบ้านฮ่าง โดยมี พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ พัทธสีมาวัดป่าแหน่ง ตำบลทุ่งฮั่ว(ปัจจุบันอยู่ใน ตำบลวังแก้ว) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการคำ คมฺภีรปญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมบูรณ์ ธมฺมวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านฮ่าง (ปัจจุบันคือโรงเรียนวัวแก้ววิทยา)
นักธรรมชั้นตรี
นักธรรมชั้นโท
นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ กิตติมศักดิ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูวิริยวรคุณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook