พระครูสถิตโชติคุณ (ไสว ฐิตวณฺโณ) - พระสังฆาธิการ

พระครูสถิตโชติคุณ (ไสว ฐิตวณฺโณ)


 
เกิด ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
วัด วัดปรีดาราม
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดปรีดาราม
 พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระเทพคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสถิตโชติคุณ
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook