พระเทพสิทธิญาณรังสี (จันทร์ คเวสโก) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธิญาณรังสี (จันทร์ คเวสโก)


 
วัด วัดป่าชัยรังสี
ท้องที่ สมุทรสาคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโพธิญาณรังสีเถร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณรังสี ศรีสิทธิปัญญาจารย์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม อรัณยวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธิญาณรังสี ศรีสมิทธิมงคล วิมลภาวนานุสิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม อรัณยวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook