พระครูประยุตนวการ (แย้ม ฐานยุตฺโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูประยุตนวการ (แย้ม ฐานยุตฺโต)


 
เกิด ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘
อายุ ๑๐๔ ปี
อุปสมบท ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
พรรษา ๘๑
มรณภาพ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดสามง่าม
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามง่าม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook