พระเทพรัตนดิลก (เกษม โกสโล ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระเทพรัตนดิลก (เกษม โกสโล ป.ธ.๓)


 
มรณภาพ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วัด วัดนพวงศาราม
ท้องที่ ปัตตานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม
 เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีธรรมประสาธน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลนายก สาธกธรรมโฆษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนดิลก สาธกธรรมโฆษิต ปสาทกิจธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook