พระเมธาธรรมรส (เสาร์ โสริโย ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเมธาธรรมรส (เสาร์ โสริโย ป.ธ.๖)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๒๙
วัด วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุตินิกาย


VIEW : 876

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม

สมณศักดิ์


๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธาธรรมรส

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาดำรงศักดิ์ ธตสกฺโข


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook