พระจุลคณิศร (จรัส สุตธโน ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระจุลคณิศร (จรัส สุตธโน ป.ธ.๖)


 
วัด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 2,126

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สมณศักดิ์


๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็น พระราชาคณะปลัดซ้าย ที่ พระจุลคณิศร สัทธรรมนิติธร มหาเถราธิการ คณกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาดำรงศักดิ์ ธตสกฺโข : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook