พระครูประจักษ์วรคุณ (แดง อินฺทวโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูประจักษ์วรคุณ (แดง อินฺทวโร)


 
เกิด ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๗
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๖
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
วัด วัดสามพัน
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูประจักษ์วรคุณ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๗ เกิดที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของ นายด้วน – นางขิม ชูศรี

     มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา ๒ คน คือ
     ๑. นายแดง ชูศรี
     ๒. นางหีต จันทร์น้อย
     มีพี่น้องต่างบิดา ๑ คน คือ
     ๑. นายกล่ำ ฤทธิเมฆ


การศึกษา

     - ศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทยและวิชาเลขไทย
     - ศึกษาและเข้าปฏิบัติวิปัสสนา กับพระอุปัชฌายะหนู ธมฺมรกฺขิโต อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพัน และ พระอุปัชฌายะกราย อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดหาดสูง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ณ วัดสามพัน ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระอุปัชฌายะหนู ธมฺมรกฺขิโต อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพัน เป็นพระอุปัชฌาย์
     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ณ วัดหาดสูง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระอุปัชฌายะกราย อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดหาดสูง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอุปัชฌายะสังข์ เป็นกรรมาวาจาจารย์ พระอธิการขาว เป็นอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดสามพัน
พ.ศ. ๒๔๗๒  เป็น เจ้าคณะตำบลอิปัน
พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น องค์การศึกษา กรรมการสงฆ์อำเภอกิ่งพระแสง

ผลงาน


พ.ศ. ๒๔๗๒ เปิดสำนักสอนนักธรรม ประจำกิ่งอำเภอพระแสง ที่ วัดสามพัน
พ.ศ. ๒๔๗๔ สร้างหอไตร
พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็นผู้อำนวยการสร้างโรงเรียนประชาบาลวัดสามพัน
พ.ศ. ๒๔๙๑ สร้างสะพาน “ประจักษ์วรคุณ”

มรณกาล


     พระครูประจักษ์วรคุณ (แดง อินฺทวโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เวลา ๑๗.๒๐ น. สิริอายุ ๗๒ ปี พรรษา ๖๐ พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูประจักษ์วรคุณ

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook