พระครูโสภณเจตสิการาม (เอี่ยม) | พระสังฆาธิการ

พระครูโสภณเจตสิการาม (เอี่ยม)


 
เกิด ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๐
อายุ ๕๕ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๕๐
พรรษา ๓๕
มรณภาพ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๖
วัด วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี


VIEW : 1,108

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูโสภณเจตสิการาม มีนามเดิมว่า เอี่ยม เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ภูมิลำเนา บ้านพุมเรียง อำเภอเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ณ วัดโพธาราม โดยมี พระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆปาโมกข์ (หนู ติสโส) วัดสมุหนิมิตร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) วัดโพธาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูคณานุกูล (ศักดิ์ ธมฺมรกฺขิโต) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียน วัดโพธาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็น เจ้าคณะหมวดเลม็ด
พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น เจ้าคณะแขวงไชยา
 รองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระครูโสภณเจตสิการาม (เอี่ยม) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๖ สิริอายุ ๕๕ ปี พรรษา ๓๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูคณานุกูล (ศักดิ์) อดีตเจ้าคณะแขวงไชยา
พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโสภณเจตสิการาม

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook