พระครูวิบูลทีปรัต (พร้อม ธมฺมทินฺโน) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิบูลทีปรัต (พร้อม ธมฺมทินฺโน)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๓๗
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๕๘
พรรษา ๕๐
มรณภาพ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘
วัด วัดราษฎร์เจริญ
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิบูลทีปรัต มีนามเดิมว่า พร้อม เมืองนิเวศ เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดี เดือน ๖ ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๓๗ ภูมิลำเนาเดิม บ้านที่ตำบลละเม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อวอน มารดาชื่อใย เมืองนิเวศ พี่ชายคนโตคือ พระครูอรุณกิจโกศล (พริ้งโกสโล) แห่งวัดแจ้ง

     เมื่อเจริญวัยได้เข้ารับการศึกษาอักขระสมัยกับพระอาจารย์คล้ำ วัดป่าลิไลย์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     เมื่ออายุได้ประมาณ ๑๘ ปี ได้ทำงานเป็นคนงานเก็บรังนกนางแอ่นในพื้นที่หมู่เกาะอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาได้ออกจากงานไปอาศัยเขาพนมแบก อันเป็นชุมชนของชายฉกรรจ์ที่มีอาชีพในทางทุจริต กระทั่งพระครูอรุณกิจโกศล (พริ้ง โกสโล) ต้องบุกป่าฝ่าดงเข้าไปขอร้องให้น้องชายออกไปเสียจากชุมชนโจรนั้นเสีย ด้วยเหตุนี้กระมั่งที่มีเสียงเล่าลือกันว่าก่อนที่พระครูวิบูลทีปรัต (พร้อม ธมฺมทินโน) จะบวชนั้นเคยเป็นเสือมาก่อน เมื่อออกจากชุมชนเขาพนมแบกแล้วได้อุปสมบท ณ วัดใหม่ท่าโพธิ์ ​


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ณ พัทธสีมาวัดใหม่ท่าโพธิ์ อำเภอไชยา โดยมี พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) เจ้าอาวาสวัดโพธาราม รองเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์จอน ธมฺมจารี ​​เจ้าอาวาสวัดสโมสร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการคลื้น ติสฺโส ​​เจ้าอาวาสวัดเวียง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสโมสร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนย้ายมาจำพรรษาที่วัดเขาแก้ว อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดลิปะใหญ่ หรือวัดคงคาราม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำพรรษาอยู่หลายปีกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสวัดคงคาราม และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสมุห์ฐานานุกรมของ พระครูวัตตจารีศีลสุนทร(เกตุ ธมฺมวโร)รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ต่อมาชาวเกาะพะงันได้มานิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ เกาะพงัน (ในสมัยนั้นอำเภอเกาะพะงัน ยังมีฐานะเป็นตำบลเกาะพะงัน ขึ้นกับอำเภอเกาะสมุย )

     พระครูวิบูลทีปรัต (พร้อม ธมฺมทินโน) มีสมญานามที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า “พ่อท่านทองดี” เนื่องเพราะปกติแล้วพระครูวิบูลทีปรัต ชมชอบพูดคำว่า “ดี” ตลอด ชาวบ้านถามท่านในเรื่องอะไรก็ตาม ท่านก็ตอบว่า ว่า “ดี” ไปเสียทุกอย่าง กอรปด้วยอุปนิสัยความใจดีของท่านด้วยแล้วอีกทั้งใครชวนท่านสนทนาด้วยเรื่องใด

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดคงคาราม
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น เจ้าคณะตำบลเกาะพงัน

มรณกาล


     เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ก่อนหน้าท่านจะมรณภาพท่านได้เดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อไปเป็นแบบให้ช่างปั้นรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริง แล้วเดินทางกลับเกาะพงันด้วยเรือกลไฟ กลับมาถึงวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ หลังจากฉันเพลได้ไม่นานนัก ได้เกิดอาเจียนพร้อมถ่ายท้อง แล้วอาการก็ทรุดหนักเรื่อยมา วันรุ่งขึ้น พระครูวิบูลทีปรัต มรณภาพในท่านั่งสมาธิ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นับอายุได้ ๗๑ ปี พรรษา ๕๐

สมณศักดิ์


๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระครูวัตตจารีศีลสุนทร (เกตุ ธมฺมวโร) ​​​รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิบูลทีปรัต

ผู้แนะนำข้อมูล


ราเมศวร์ ทองสุข

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook