พระมหาธวัช โพธิเสวี ป.ธ.๘ | พระสังฆาธิการ

พระมหาธวัช โพธิเสวี ป.ธ.๘


 
อายุ ๗๒ ปี
พรรษา ๕๒
วัด วัดตลิ่งชัน
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,083

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร [1]
 เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน
 เจ้าคณะแขวงคลองชักพระที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook