พระครูจุฬามุนีสังฆวาหะ (ดำ ตารโก) | พระสังฆาธิการ

พระครูจุฬามุนีสังฆวาหะ (ดำ ตารโก)


 
เกิด ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๒
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕
พรรษา ๔๙
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๙๔
วัด วัดสุบรรณนิมิตร
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,449

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูจุฬามุนีสังฆวาหะ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๒ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๒ ปีเถาะ ณ บ้านกะแดะ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อ นายมา มารดาชื่อ นางแดง นามสกุล สุราราษฎร์ อาชีพ กสิกรรม


การศึกษา

     ได้รับการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือไทยกับเลขตามธรรมดา ในสำนัก พระพัด เจ้าอาวาสวัดหนุน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๘ โดยมี พระครูขำ เจ้าคณะแขวงอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้เล่าเรียนธรรมวินัย และสวดมนต์ไหว้ เป็นสามเณร อยู่ได้ ๒ พรรษาได้ลาสิกขา ไปประกอบการหาเลี้ยงชีพตามภูมิลำเนาเดิม

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ณ วัดใหม่ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานสาธารณสุข อำเภอกาญจนดิษฐ์) โดยมี พระครูขำ เจ้าคณะแขวงอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระแก้ว เจ้าคณะหมวด แขวงอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้ศึกษาพระธรรมวินัยภิกษุปาฎิโมกข์ ในสำนักวัดใหม่ จำนวน ๕ พรรษา แล้วเดินธุดงค์ จำพรรษาวัดสุบรรณนิมิตร์

     หลังจากได้ธุดงค์แล้วในเขตประเทศพม่า อินเดีย แล้วก็ได้เข้าศึกษาหนังสือไทย ประถม ๑ ถึงประถม ๔ ในสำนักวัดสุบรรณนิมิตร์ โดยมีพระครูจุฬามุนี( ฤกษ์) เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดชุมพร อยู่จนพระครูจุฬามุนี ได้มรณภาพลงในปี พ.ศ.๒๔๕๕ ตำแหน่งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดชุมพร ว่างลง หลังจากนั้นพระครูวาทีธรรมรส เจ้าคณะแขวงประทิว ย้ายมารับตำแหน่ง เจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดชุมพร ท่านก็อยู่ช่วยงานในตำแหน่งรองเจ้าอาวาส ต่อมาพระครูวาทีธรรมรส ได้มรณภาพ ก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตร
พ.ศ. ๒๔๖๓  เป็น เจ้าคณะแขวงอำเภอท่าตะเภา
พ.ศ. ๒๔๖๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๖๔  เป็น รั้งตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชุมพร กิตติมศักดิ์

มรณกาล


     พระครูจุฬามุนีสังฆวาหะ (ดำ ตารโก) มรณภาพด้วยโรคชรา ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ สิริอายุ ๗๒ ปี มีพรรษา ๔๙ ณ วัดสุบรรณนิมิตร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สมณศักดิ์


๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระครูวาทีธรรมรส เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูจุฬามุนีสังฆวาหะ

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook