พระครูวุฒานุศาสก์ (เหล็ก อานนฺโท) - พระสังฆาธิการ

พระครูวุฒานุศาสก์ (เหล็ก อานนฺโท)


 
เกิด ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๒
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕
มรณภาพ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒
วัด วัดประตูใหญ่
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวุฒานุศาสก์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ ณ บ้านชายท่า หมู่ที่ ๓ ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดา นายพวม มารดา นางเบียม ภักดี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ณ พัทธสีมาวัดประดู่ใหญ่ ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูโสภณเจตสิการาม (คง) วัดโพธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยธรรมยวด สุริโย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูเพชร วฑฺฒโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดประตูใหญ่
พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น เจ้าคณะตำบลเสวียด
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น พระอุปัชฌาย์

มรณกาล


     พระครูวุฒานุศาสก์ (เหล็ก อานนฺโท) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒ สิริอายุได้ ๘๑ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวุฒานุศาสก์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook