พระธรรมมหาวีรานุวัตร (สงวน โฆสโก ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมมหาวีรานุวัตร (สงวน โฆสโก ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
อุปสมบท ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
มรณภาพ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดเสาธงทอง
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


สถานะเดิม


     พระธรรมมหาวีรานุวัตร มีนามเดิมว่า สงวน คงมีสุข เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บิดา นายหลิน มารดา นางเหนียง คงมีสุข


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ วัดบัว ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระราชวรรณเวที (คล้อย) วัดบัว เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดโปรย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์น้อม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดบัว
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณธรรมเวที
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมโสภณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิโมลี วาทีธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมหาวีรานุวัตร พิพัฒนกิจโกศล โสภณธรรมสุธี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง พระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๔-๑๕

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook