พระอาคม ชยาคโม | พระสังฆาธิการ

พระอาคม ชยาคโม


 
อายุ ๓๘ ปี
พรรษา ๑๔
วัด วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
ท้องที่ ประเทศนอร์เวย์
สังกัดวัดไทย วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 309

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลแจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook