พระครูปลัดนายกวัฒน์ (กมล ถาวโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดนายกวัฒน์ (กมล ถาวโร ป.ธ.๔)


 
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๓๖
มรณภาพ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดเทพนารี
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๔, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.


VIEW : 867

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเทพนารี
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook