พระปลัด ประวิทย์ ฐิตวีโร | พระสังฆาธิการ

พระปลัด ประวิทย์ ฐิตวีโร


 
วัด วัดประเสริฐสุทธาวาส
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 700

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะแขวงบางปะกอก
 เจ้าอาวาสวัดประเสริฐสุทธาวาส

สมณศักดิ์


๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook