พระครูศรีปริยัติศาสก์ (สาคร อติชาคโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระครูศรีปริยัติศาสก์ (สาคร อติชาคโร ป.ธ.๖)


 
วัด วัดเทพนิมิตต์
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 516

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตต์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูศรีปริยัติศาสก์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook