พระครูดิลกโชติวัฒน์ (สุวัฒน์ จิตฺตกาโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูดิลกโชติวัฒน์ (สุวัฒน์ จิตฺตกาโร)


 
อุปสมบท ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
พรรษา ๔๕
วัด วัดทองใน
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 391

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดทองใน แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูพิทักษ์นันทถาวรคุณ วัดมหาบุศย์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระอุปัชฌาย์ พระครูนันทธรรมวุฒิ วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการผึ่ง ธมฺมสารี วัดทองใน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดทองใน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสมุห์
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูดิลกโชติวัฒน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


วัดทองใน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook