พระราชสิริชัยมุนี (โชติ ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระราชสิริชัยมุนี (โชติ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒
อายุ ๗๒ ปี
พรรษา ๕๑
มรณภาพ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
วัด วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชสิริชัยมุนี มีนามเดิมว่า โชติ จุ้ยจิตร เกิดเมื่อวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลบางแคเหนือ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระราชสิริชัยมุนี (โชติ ป.ธ.๗) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เวลา ๐๕.๐๐ น.

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีธรรมานุวัตร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิริชัยมุนี ตรีปิฎก วราลังการ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


oocities.org

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook