พระราชสาครมุนี (ชะวร โอพาโส ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชสาครมุนี (ชะวร โอพาโส ป.ธ.๔)


 
มรณภาพ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
วัด วัดเจษฎาราม
ท้องที่ สมุทรสาคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสาครธรรมคณี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสาครมุนี ศรีกิจจานุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook