พระโพธิวงษาจารย์ (เส็ง ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระโพธิวงษาจารย์ (เส็ง ป.ธ.๖)


 
วัด วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 949

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระโพธิวงษาจารย์ ญาณนายก ตรีปิฎกธรา มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ เป็น เจ้าคณะฝ่ายอรัญวาสี มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระโพธิวงษาจารย์ ญาณวิสุทธิ จริยาปรินายก ตรีปิฎกธราจารย์ นานาสถานราชคมณีย์ สาธุการี ธรรมากร สุนทรศิลาทิขันธ์ อรัญวาสี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook