พระครูวินัยธร เฟื่อง ญาณปฺปทีโป | พระสังฆาธิการ

พระครูวินัยธร เฟื่อง ญาณปฺปทีโป


 
เกิด ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๔
อายุ ๖๕ ปี
อุปสมบท ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕
พรรษา ๔๕
มรณภาพ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
วัด วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 943

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวินัยธร เฟื่อง ญาณปฺปทีโป มีนามเดิมว่า เพื่อง นิติการ เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๔ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะโรง ณ บ้านาตำบลบางแก้ว อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โยมบิดาชื่อ คร้าม นิติการ โยมมารดาชื่อ แดง นิติการ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูสิริปัญญามุนี (อ่อน เทวนิโภ) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูวินัยธรรม (อิ่ม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

ฝ่ายสามัญศึกษา

     ได้ศึกษาภาษาไทยจนสามารถอ่านเขียนได้อย่างดียิ่ง

ฝ่ายปริยัติศึกษา

     ท่านเริ่มศึกษาพระปริยัติธรรมได้ไม่เท่าไร ถูกพยาธิเบียดเบียน สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ มีอาการไข้และไออยู่เนือง ๆ จึงทำให้การศึกษาต้องหยุดชะงักลงบ่อยครั้ง ท่านพิจารณาเห็นว่าตนไม่สามารถต่อต่านกับพยาธิที่ มาเบียดเบียนร่างกายต่อไปได้ จึงพักการศึกษาในด้าน ปริยัติธรรมแต่นั้นมา หันมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอบรมจิตใจ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
 พระกรรมวาจาจารย์ และ พระอนุสาวนาจารย์ แนะนำควบคุมพระบวชใหม่ให้ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัย

มรณกาล


     พระครูวินัยธร เฟื่อง ญาณปฺปทีโป มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เวลา ๑๒.๐๕ น. ณ กุฏิพูนวินิต วัดสัมพันธวงศ์ รวมสิริชนมายุ ๖๕ ปี พรรษา ๔๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระครูสังฆวินิต ฐานานุกรมใน พระรัตนธัชมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระเทพเมธี
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระรัตนธัชมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

ที่มา


วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook