พระมงคลพิพัฒน์ (บุญธรรม คุณสมฺปนฺโน) - พระสังฆาธิการ

พระมงคลพิพัฒน์ (บุญธรรม คุณสมฺปนฺโน)


 
เกิด ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
พรรษา ๗๒
มรณภาพ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ท้องที่ สมุทรสาคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมงคลพิพัฒน์ มีนามเดิมว่า บุญธรรม เกิดดี เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ตรงกับวันจันทร์ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน ที่บ้านหลักสาม ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โยมบิดาชื่อปั๋ง โยมมารดาชื่อ เขียน เกิดดี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ วัดธรรมจริยาภิรมย์ โดยมี เจ้าอธิการหงส์ วัดเจ็ดริ้ว เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดธรรมจริยาภิรมย์ โดยมี พระครูอดุลสารธรรม วัดอมรญาติสมาคม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุทธิสุนทร วัดตึกมหาชยาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบวรสมุทร วัดหลักสองราษฎร์บำรุง เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

- ๒๕๔๖  เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลพิพัฒน์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook