พระครูสิริวุฒาจารย์ (ห่วง สุวณฺโณ) - พระสังฆาธิการ

พระครูสิริวุฒาจารย์ (ห่วง สุวณฺโณ)


 
เกิด ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๘
อุปสมบท ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙
มรณภาพ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
วัด วัดท่าใน
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสิริวุฒาจารย์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกา ที่บ้านตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรของ นายผึ้ง นางอ่อง มีพี่สาวร่วมสายโลหิตเพียงคนเดียวชื่อ บุญ มีอาชีพเป็นกสิกร ได้เป็นกำลังในการช่วยบิดา-มารดาประกอบอาชีพมาตั้งแต่เยาว์วัย


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. อายุ ๒๒ ปี ณ วัดทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี พระอธิการรุ่ง วัดทรงคนอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์มี และ พระอธิการแจ่ม วัดทรงคนอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

     เมื่อท่านได้รับการบรรพชาอุปสมบทแล้ว ก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนั้นนั่นเอง ครั้นปวารณาออกพรรษาแล้ว ท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ในการเที่ยวไปเพื่อแสวงหาความสงบวิเวกทางใน ซึ่งเป็นสมณจริยาวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ อันเป็นประเพณีนิยมของผู้มีศรัทธาอุปสมบทในสมัยนั้น ท่านประพฤติธุดงควัตรจาริกไปในที่ต่างๆ เช่นนี้มาหลายแห่ง จนในพรรษาที่ ๖ ท่านได้มาปักกลดอยู่ที่บริเวณวัดท่า อันเป็นวัดที่หลวงพ่อเลียบอาศัยจำพรรษาอยู่ก่อน แต่ทว่ามีเสนาสนะชำรุดทรุดโทรมมานานแล้ว ปรากฏว่าประชาชนในย่านนั้นต่างพากันเคารพสักการะด้วยศรัทธาเลื่อมใสในจริยาวัตรของท่าน

     หลวงพ่อห่วง เมื่อปกครองวัดได้ทำ การบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และได้เปลี่ยนชื่อจากวัดท่ามาเป็น วัดท่าใน เพราะที่ตั้งวัดอยู่ตรงกลางในวงล้อมของวัดต่างๆ อีก ๗ วัด และถือได้ว่าในสมัย หลวงพ่อห่วง นี้ วัดได้มีความเจริญทุกๆ ด้าน มีการสร้างศาลาการเปรียญ โรงเรียนปริยัติธรรม กุฏิสงฆ์ทรงไทย พระอุโบสถ การขุดสระน้ำ สำหรับเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้ง ๒ สระใหญ่ ซึ่งปัจจุบันถมไปแล้ว สร้างถนนสำหรับการสัญจรไปมาของชาวบ้าน และอีกหลายอย่างที่จำเป็นสำหรับวัดและชาวบ้าน

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๐๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าใน
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าคณะตำบลท่าพระยา
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูสิริวุฒาจารย์

ที่มา


lanpothai.blogspot.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook