พระครูโอภาสสมณาจาร (ไล้ โอภาโส) - พระสังฆาธิการ

พระครูโอภาสสมณาจาร (ไล้ โอภาโส)


 
เกิด ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๔
อายุ ๕๗ ปี
อุปสมบท ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔
พรรษา ๓๗
มรณภาพ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
วัด วัดไทยวิวัฒนาราม
ท้องที่ กาญจนบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูโอภาสสมณาจาร มีนามเดิมว่า ไล้ ขาวรอด เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู ณ บ้านหอยกัน ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โยมบิดาชื่อ เกื้อ ขาวรอด โยมมารดาชื่อ บุญคง ขาวรอด


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา ณ วัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ วัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนธโช) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศรีธรรมประสาธน์ (แบน คณฺฐาภรโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

     พ.ศ. ๒๔๗๕ ย้ายมาอยู่วัดสัมพันธวงศ์


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดไทยวิวัฒนาราม
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น เจ้าคณะธรรมยุตอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น พระอุปัชฌาย์ ในคณะธรรมยุต

มรณกาล


     พระครูโอภาสสมณาจาร (ไล้ โอภาโส) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ด้วยโรคมะเร็งที่คอ ณ กุฏิสนประสาท วัดสัมพันธวงศ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระรัตนธัชมุนี
พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น พระครูรองคู่สวด ที่ พระครูนิเทศธรรมจักร ฐานานุกรมใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิญาณวงศ์ สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูโอภาสสมณาจาร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook