พระพิศาลสมณกิจ (ริด ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระพิศาลสมณกิจ (ริด ป.ธ.๖)


 
เกิด ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๒
อายุ ๕๒ ปี
พรรษา ๓๒
ลาสิกขา พ.ศ. ๒๔๕๙
วัด วัดคงคาราม วรวิหาร
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,699

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพิศาลสมณกิจ มีนามเดิมว่า ริด เกิดที่บ้านลาด อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี บิดาชื่อนิล มารดาชื่อ ขำ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๒ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ จ.ศ. ๑๒๓๑ ปีมะเส็ง เอกศก ในรัชกาลที่ ๕

     ชีวิตในเยาว์วัย บิดามารดาได้นำฝากไว้กับท่าน อธิการพลับ วัดวังบัว อันเป็นวัดที่อยู่ใกล้ที่กำเนิดได้ศึกษาอักขรสมัยกับท่าน อธิการพลับ เจ้าอาวาสพอสมควรแล้วได้ย้ายมาอยู่กับพระปลัดโชติ วัดข่อย เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย ต่อมาได้มาอยู่กับท่าน พระครูสุวรรณมุนี (เกตุ) วัดพระนอน


บรรพชา

     บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดพระนอน โดยมี พระครูสุวรรณมุนี (เกตุ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ เมื่อมีอายุได้ ๑๗ ปีได้มาอยู่ที่กรุงเทพ ฯ ในสำนักพระธรรมวโรดม (ฤทธิ์) วัดบพิตรภิมุข

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ณ วัดวังบัว จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระพิศาลสมณกิจ (สิน) วัดคงคาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสุวรรณมุนี (เกตุ) วัดพระนอน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการพลับ วัดวังบัว พระปลัดโชติ วัดข่อย เป็นคู่สวดกรรมวาจาจารย์

     ครั้นบวชแล้วได้จำพรรษาอยู่วัดพระนอน ๔ พรรษา แล้วกลับเข้ามาอยู่ในสำนักพระธรรมวโรดม (ฤทธิ์) วัดบพิตรพิมุข ตามเดิม จนสอบได้ประโยค ๕ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๔๖ พระธรรมวโรดม (ฤทธิ์) ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ และโปรดฯ ย้ายไปครองวัดอรุณราชวราราม ท่านได้เป็นพระอนุจรติดตามไปอยู่ที่วัดอรุณด้วย ต่อมาเข้าสอบแปลได้เป็นเปรียญ ๖ ประโยค ถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ท่านเจ้าคุณพระพิศาลสมณกิจ (สิน) เจ้าอาวาสวัดคงคารามมรณภาพ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระพิศาลสมณกิจ ในปี พ.ศ.๒๔๔๙ และโปรดให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคงคาราม พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะเมืองเพชรบุรี สืบต่อไปด้วย

     ท่านเจ้าคุณพระพิศาลสมณกิจ (ริด ป.๖) ได้ทำการบูรณะซ่อมแซม วัดคงคารามวรวิหาร ไว้หลายอย่าง นับตั้งแต่เสนาสนะ กุฏิ และกำแพงรอบ ๆ พระอาราม โดยขุดสระเอาดินขึ้นมาทำอิฐ ก่อเป็นกำแพงทางด้านทิศตะวันออก และได้ทำทางเข้าวัดทางทิศตะวันออกอีกด้านหนึ่ง พร้อมกับทำสะพานข้ามคูคลองทางด้านถนนราชดำเนินด้วย

     พระพิศาลสมณกิจ ท่านได้อยู่ปกครองวัดคงคารามถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ภายหลังพระครูวิสุทธิธรรมภาณ ซึ่งรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามอยู่หลายปี ขอลากลับไปอยู่วัดอรุณราชวรารามตามเดิม จึงได้มีพระบรมราชโองการให้เข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามในกรุงเทพฯ พร้อมกับให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะสำรวจโทอันเทียบเท่าเจ้าคณะจังหวัด ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ แต่ท่านไม่ยอมเดินทางมารับตำแหน่งนี้ คงอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี แต่ย้ายไปอยู่วัดยาง อันอยู่ตรงกันข้ามกับวัดคงคาราม ภายหลังได้มีพระบรมราชโองการให้ถอดออกจากสมณศักดิ์พระราชาคณะและตำแหน่งเจ้าอาวาส ฐานขัดพระบรมราชโองการ เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ขณะที่อายุได้ ๕๒ พรรษา ๓๒ ท่านอยู่เป็นพระต่อมาได้อีก ๒ ปีจึงได้ลาสิกขาออกมาเป็นฆราวาส ครองวัดชนะสงครามในนามเพียง ๒๕ วันเท่านั้น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๔๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดคงคาราม
พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๔๕๙  เป็น เจ้าคณะเมืองเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม

สมณศักดิ์


๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลสมณกิจ

ที่มา


เพจ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook