พระธรรมเมธาภรณ์ (สนิท สุภาจาโร) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมเมธาภรณ์ (สนิท สุภาจาโร)


 
วัด วัดจันทน์กะพ้อ
ท้องที่ ปทุมธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดจันทน์กะพ้อ พระอารามหลวง
 เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุทธิโสภณ สุวิมลคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุเมธมุนี ศรีธรรมโกศล พหลธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเมธาภรณ์ สุนทรศีลสมาจารวัตร ธรรมปริยัติ กิจจานุกิจปาพจนวิภูษิตคุณาลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook