พระมหาพุทธพิมพาภิบาล (เกตุ ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระมหาพุทธพิมพาภิบาล (เกตุ ป.ธ.๓)


 
วัด วัดไชโย วรวิหาร
ท้องที่ อ่างทอง
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 729

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๒๔๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดไชโย
 เจ้าคณะเมืองอ่างทอง

สมณศักดิ์


๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมหาพุทธพิมพาภิบาล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook