พระครูวิเชียรปัญญามุนี (สอน ธมฺมโชโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิเชียรปัญญามุนี (สอน ธมฺมโชโต)


 
วัด วัดใหญ่ท่าเสา
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 950

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๘๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
 เจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูวิเชียรปัญญามุนี ศรีอุตรดิตถ์ นคร อดุลย์ธรรม สังฆวาหะ

ที่มา


uamulet.com
เพจ พระสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook