พระปริยัติบัณฑิต (ครุฑ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระปริยัติบัณฑิต (ครุฑ ป.ธ.๗)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๕๑
อายุ ๘๖ ปี
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๓๖
วัด วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 928

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระปริยัติบัณฑิต นามเดิมว่า ครุฑ เกิดปีมะโรง พ.ศ. ๒๓๕๑ ณ บ้านตำบลบางระแนะ อำภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี หรือในปัจจุบัน คือเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

     เมื่อเยาว์วัยมาอยู่วัดกัลยาณมิตร ศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักพระพิมลธรรม (พร) ได้บรรพชาเป็น สามเณรในรัชกาลที่ ๓ สอบพระปริยัติธรรมได้ ๔ ประโยค แล้วย้ายไป อยู่วัดราชบุรณะ และสอบได้ในปีต่อๆ มา จนได้เป็นเปรียญ ๗ ประโยค

     ถึงปีฉลู พ.ศ. ๒๓๙๖ ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะที่ พระปริยัติบัณฑิต โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปอยู่วัดกัลยาณมิตรในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส เมื่อพระธรรมเจดีย์ (เนียม) มรณภาพแล้วจึงได้เป็นเจ้าอาวาส สืบต่อมา นับเป็นรูปที่ ๔

     พระปริยัติบัณฑิต (ครุฑ) มรณภาพเมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๓๖ อายุ ๘๖ ปี เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ๑๐ ปี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๓๙๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๔๒๖ - ๒๔๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระปริยัติบัณฑิต

ที่มา


watkanlayanamitra.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook