พระสมุห์ เจือ ปิยสีโล - พระสังฆาธิการ

พระสมุห์ เจือ ปิยสีโล


 
เกิด ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดกลางบางแก้ว
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก

สถานะเดิม


     พระสมุห์ เจือ ปิยสีโล เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ (ปีฉลู) ที่บ้านท้ายคุ้ง ตำบลไทยยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โยมบิดาชื่อ แพ เนตรประไพ โยมมารดาชื่อ บู่ เนตรประไพ มีพี่น้องเป็นชายล้วน ๗ คน ดังนี้

     ๑. นายแถว เนตรประไพ
     ๒. นายเนียม เนตรประไพ
     ๓. นาย ประสิทธิ์ เนตรประไพ
     ๔. นายประเสริฐ เนตรประไพ
     ๕. หลวงปู่ เจือ ปิยสีโล (เนตรประไพ)
     ๖. นายทองปลิว เนตรประไพ
     ๗. นาย สำเนียง เนตรประไพ

     หลวงปู่เจือ ปิยสีโล เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดประชานาถ (วัดโคกแขก) เมือเรียนจบก็ได้ช่วยทางบ้านทำสวนทำนา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ อายุได้ ๒๖ ปี โดยมี พระพุทธวิถีนายก (หลวงปู่เพิ่ม ปุญญวสโน) วัดกลาวบางแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมธร (มูล) วัดกลางบางแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูพุทธไชยศิริ (หลวงปู่ผูก) วัดใหม่สุประดิษฐาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาจากพระอุปัชฌาย์ว่า “ปิยสีโล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระพุทธวิถีนายาก (เพิ่ม ปุญฺญวสโน)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook