พระครูธรรมเสนานี (แจ่ม) | พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมเสนานี (แจ่ม)


 
วัด วัดโชค
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 951

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดโชค
 เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมเสนานี มหาวีรปฏิปทานุวัตร สังฆวาหะ

ที่มา


เพจ บุญตา แอนติค


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook