พระกิตติญาณโสภณ (แสง นาคเสโน ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระกิตติญาณโสภณ (แสง นาคเสโน ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
มรณภาพ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดมณีวนาราม
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 1,407

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๑ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลบ้านส้มป่อย อำเภอราษี จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดมณีวนาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๕๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักสาสนศึกษาวัดมณีวนาราม
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น ครูใหญ่โรงเรียนบาลีวิจิตรสัง ฆานุกรกูล
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น พระวิทยากรอบรมพระนวกะสำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดอุบลฯ
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง ประโยคปธ ๑-๒ วัดสามพระยา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูปลัดสาธุวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมเสนานี (กิ่ง) อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๐ อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติญาณโสภณ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๗
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook