พระเทพปัญญามุนี (เฉย ยโส ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระเทพปัญญามุนี (เฉย ยโส ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘
อุปสมบท ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๑
มรณภาพ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔
วัด วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗

สถานะเดิม


     พระเทพปัญญามุนี เกิดวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘ วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะแม บิดาชื่อ นายสนธิ์ มารดาชื่อ นางขาว ธรรมพันธุ์ เกิดที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ วัดสร่างโศก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (ทองพูน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาพุฒ ฐิตปญฺโญ เปรียญโท เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
 พระอุปัชฌาย์

มรณกาล


     พระเทพปัญญามุนี (เฉย ยโส ป.ธ.๗) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ เวลา ๒๑.๑๐ น. ด้วยโรคมะเร็งในตับ ที่ กุฏิบำเพ็ญคุณวัดสัมพันธวงศ์

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเนกขัมมมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญากวี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญามุนี ตรีปิฎกคุณาลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook