พระราชมุนี (ศรี นารโท ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชมุนี (ศรี นารโท ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๓
มรณภาพ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐
วัด วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,125

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ

สมณศักดิ์


๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระญาณรักขิต
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมุนี ตรีปิฏกาลังการ ไวยัติญาณ ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook