พระเทพญาณวิสิฏฐ์ (ใจ โชติปญฺโญ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณวิสิฏฐ์ (ใจ โชติปญฺโญ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๐
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๐
พรรษา ๔๖
มรณภาพ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖
วัด วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 1,254

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพญาณวิสิฏฐ์ มีนามเดิมว่า ใจ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โยมบิดาชื่อนายหัมม์ โยมมารดาชื่อนางดอกแก้ว ฝ่ายวงศ์จันทร์


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่อเยาว์วัยบิดาได้นำไปฝากเป็นศิษย์เพื่อศึกษาเล่าเรียนในสำนักท่านพระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (ทองพูน โสภโณ) วัดศรีธรรมาราม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ณ วัดศรีธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมี พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (ทองพูน โสภโณ) เจ้าคณะแขวงอำเภอยโสธร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ณ อุทกุกเขมสีมาลำน้ำชี หน้าวัดศรีธรรมาราม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (ทองพูน โสภโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาพุฒ ฐิตปญฺโญ เปรียญโท เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอป้อมปราบฯ - ปทุมวัน (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอพระนคร - สัมพันธวงศ์ - ป้อมปราบฯ (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส

มรณกาล


     พระเทพญาณวิสิฏฐ์ (ใจ โชติปญฺโญ ป.ธ.๖) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏ กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๖๖ ปี พรรษา ๔๖

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณรักขิต
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณวิสิฏฐ์ จิตตวิโสธนคุณาลังการ ศาสนการธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook