พระญาณสิทธาจารย์ วิ. (สิงห์ สุนฺทโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระญาณสิทธาจารย์ วิ. (สิงห์ สุนฺทโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๒
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
วัด วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
ท้องที่ นครราชสีมา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖


VIEW : 1,286

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระญาณสิทธาจารย์ วิ. เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ โยมบิดาชื่อ นายหา เนียมอ้น โยมมารดาชื่อ โยมนางปาน เนียมอ้น เป็นชาวตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรในฝ่ายมหานิกาย เมื่ออายุ ๑๑ ปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่โยมตา ต่อมาได้บรรพชาอีกครั้งในฝ่ายธรรมยุต

     เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ อายุครบ ๒๐ ปี ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนเเก่น โดยมี พระครูพิศาลอรัญญเขต (พระเทพสิทธาจารย์ หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์

     หลวงปู่สิงห์ สุนฺทโร ได้รับเเต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณารามรูปแรก พร้อมนี้ได้สืบต่อเจตนารมณ์ของพระสุทธิธรรมรังษีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ในการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ณ เขาสีเสียด ตำบลกลางดง

     ต่อมาเมื่อพระพุทธรูปสำเร็จเเล้ว ได้รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ว่า "พระพุทธสกุลสีมามงคล" ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่า "หลวงพ่อขาว" หรือ "หลวงพ่อใหญ่"


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

มรณกาล


     พระญาณสิทธาจารย์ วิ. (สิงห์ สุนฺทโร ป.ธ.๖) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ สิริอายุได้ ๘๒ ปี พรรษา ๖๑

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระญาณสิทธาจารย์ ปรีชาญาณวิศิษฏ์ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๘
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook