พระสุทธิธรรมรังสี วิ. (ชาลี ธมฺมธโร) | พระสังฆาธิการ

พระสุทธิธรรมรังสี วิ. (ชาลี ธมฺมธโร)


 
เกิด ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙
อายุ ๕๕ ปี
อุปสมบท ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
พรรษา ๓๕
มรณภาพ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔
วัด วัดอโศการาม
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,900

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสุทธิธรรมรังสี วิ. มีนามเดิมว่า ชาลี นารีวงศ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พศ. ๒๔๔๙ ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย ณ บ้านหนองสองห้อง ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดาชื่อ พ่อปาว นารีวงศ์ โยมมารดาชื่อ เเม่พ่วย นารีวงศ์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙

     ท่านพ่อลี ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกับท่านพระอาจารย์เสาร์ ท่านพระอาจารย์มั่น ที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อครั้งไปศึกษากับท่านพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาขโม ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล ที่วัดบ้านท่าวังหิน ณ ที่นี้ท่านได้พบเพื่อนสหธรรมิก ๒ รูป คือพระอาจารย์กงมา และพระอาจารย์สาม ต่อมาท่านติดตามพระอาจารย์มั่นธุดงค์ไปในที่ต่างๆ ท่านพระอาจารย์มั่นได้เเนะนำให้ญัตติใหม่เป็นธรรมยุต

     ญัตติในคณะธรรมยุติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระปัญญาพิศาลเถร (หนู) เป็นพระอุปัชฌาย์

   ภายหลังงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) ท่านได้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์นาแม่ขาว ซึ่งต่อมาได้เป็นที่ตั้งของวัดอโศการาม

     ท่านพ่อลีได้ธุดงค์ไปในสถานที่เเละภูมิภาคต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ตลอดถึงประเทศกัมพูชา เคยธุดงค์ไปถึงประเทศพม่า อินเดีย และกลับมาจำพรรษาที่จังหวัดจันทบุรี นาน ๑๔ พรรษา

     ในปี พ.ศ.๒๔๗๐ ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดสระปทุม กรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้ติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไปยังจังหวัดเชียงใหม่ จำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง ท่านได้ศึกษาปฏิบัติพระอาจารย์มั่นตลอดเวลาที่พักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๐๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดอโศการาม

มรณกาล


     พระสุทธิธรรมรังสี วิ. (ลี ธมฺมธโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พศ. ๒๕๐๔ ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ สิริรวมอายุได้ ๕๕ ปี ๒ เดือน ๒๕ วัน พรรษ ๓๕า

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ที่ พระครูสุทธิธรรมาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๕๘
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook