พระเทพเมธากร (จันทร์ จนฺโท ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระเทพเมธากร (จันทร์ จนฺโท ป.ธ.๖)


 
มรณภาพ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖
วัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพเมธากร มีนามเดิมว่า จันทร์ ขัตติยานนท์ เกิดที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
 เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูจันทรญาณโศภน
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอมราภิรักขิต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมุนี ตรีปิฎกลังการไวยัติญาณ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธากร สุนทรธรรมสาธก คุณดิลกธรรมกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook