พระราชปราจีนมุนี (ณรงค์ชัย รกฺขิตสีโล) | พระสังฆาธิการ

พระราชปราจีนมุนี (ณรงค์ชัย รกฺขิตสีโล)


 
เกิด ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘
พรรษา ๕๕
มรณภาพ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดป่าทรงคุณ
ท้องที่ ปราจีนบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ประโยค ๑ - ๒


VIEW : 1,170

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชปราจีนมุนี มีนามเดิมว่า ณรงค์ชัย มินทระ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ วัดป่าสามัคคีธรรม ตำบลท่าคันโถ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระสุธรรมคณาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

ประโยค ๑ - ๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าทรงคุณ
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าทรงคุณ
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปราจีนมุนี ศรีปริยัตยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook