พระธรรมกิตติ (เม่น พฺรหฺมสโร) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมกิตติ (เม่น พฺรหฺมสโร)


 
วัด วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 778

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
 เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


เป็น พระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระวินยานุกูลเถร พัดยศงาสาน
เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเทียบเปรียญ ที่ พระธรรมกิตติ

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ
เพจ บุญตา แอนติค


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook