พระราชเมธากรกวี (สุบิน สุเมโธ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระราชเมธากรกวี (สุบิน สุเมโธ ป.ธ.๙)


 
มรณภาพ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
วัด วัดเทพนิมิตร
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,054

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุเมธากรกวี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธากรกวี นรสีห์ธรรมสันทัสก์ ปริยัติกิจธุราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook