พระปราจีนมุนี (เพ็ง กิตฺติงฺกโร) | พระสังฆาธิการ

พระปราจีนมุนี (เพ็ง กิตฺติงฺกโร)


 
เกิด ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๓
วัด วัดมะกอกสีมาราม
ท้องที่ ปราจีนบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,854

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระปราจีนมุนี เกิดเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ จ.ศ. ๑๒๔๒ ร.ศ. ๙๙ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง ณ บ้านคุ้มเหนือ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ เพี้ยนาใต้ (เบ้า) ทำราชการตำแหน่งกรรมการเมืองอุบลฯ มารดาชื่อ ขำ

     พ.ศ. ๒๔๓๔ ท่านบวชบรรพชาหน้าไฟให้โยมบิดา
     พ.ศ. ๒๔๓๘ ท่านป่วยหนัก โยมมารดาขออนุญาตลาสิกขาไปรักษาตัวที่บ้าน
     พ.ศ. ๒๔๓๙ โยมมารดาถวายให้บรรพชาเป็นสามเณรกับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ครั้งเป็นพระครูวิจิตรธรรมภาณี ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี
     พ.ศ. ๒๔๔๑ เข้าพิธีอุปสมบท โดยมี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้งได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระญาณรักขิต ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลอิสาน ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทในคราวฉลองสมณศักดิ์ในครั้งนี้ ที่ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี พระมหาอ้วน (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ติสสเถร) เป็นพระอุเทศาจารย์ พระมหาทา กิตฺติวณฺโณ เปรียญเอก เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดมะกอกสีมาราม
 เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

สมณศักดิ์


๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปราจีนมุนี ศรีอุทัยทิศคณาจารย์ สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระปราจีนมุนี ศรีอุทัยทิศคณาจารย์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๕
เพจ ตระกูลพันธุ์เพ็ง
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook