พระเทพวิมลเมธี (วันดี สิริวณฺโณ ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระเทพวิมลเมธี (วันดี สิริวณฺโณ ป.ธ.๕)


 
วัด วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร
ท้องที่ สกลนคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม
 เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิมลสกลเขตต์
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิมลเมธี ศรีสกลเขตต์คณาจารย์ สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิมลเมธี ศรีสกลเขตคณดิลก ตรีปิฎกธรรมวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิมลเมธี ศรีสกลนคราจารย์ ตรีปิฎกคุณาลังการวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook