พระครูอาทรสมาธิวัตร (สันติ ถาวโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูอาทรสมาธิวัตร (สันติ ถาวโร)


 
อายุ ๖๖ ปี
พรรษา ๓๒
วัด วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
ท้องที่ เชียงใหม่
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,350

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูอาทรสมาธิวัตร

ที่มา


เพจ หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook