พระเทพมงคลเมธี (คำพันธ์ โกวิโท ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระเทพมงคลเมธี (คำพันธ์ โกวิโท ป.ธ.๗)


 
วัด วัดธาตุ
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าอาวาสวัดธาตุ
 เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมุนีสารประศาธน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติเวที ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลเมธี ศรีปริยัตินายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook