พระเทพกวี (นัด เสนโก ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระเทพกวี (นัด เสนโก ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
มรณภาพ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
วัด วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพกวี เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ บ้านจิกเทิง ตำบลจิกเทิง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนาราม
 รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวินัยสารสุธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยสารสุธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมสุธี ตรีปิฎกพจนโกศล วิมลศีลาจารสถิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกวี ศรีวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook