พระเทพวิสุทธิเวที (สุด ฐิตวีโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธิเวที (สุด ฐิตวีโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๔
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑
วัด วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙


VIEW : 1,857

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวิสุทธิเวที เกิดเมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑ ปีกุน เวลา ๒๐.๒๔ น. ณ บ้านกล้วย หมู่ที่ ๕ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี หลวงปู่สอน วัดบ้านดู่ทุ่ง ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นพระอุปัชฌาย์

     ปลายปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ย้ายเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

     อุปสมบทเป็นภิกษุ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ (ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน๘/๘ ปีมะแม เวลา ๑๕.๕๖ น.) ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร ป.ธ.๖) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสมุห์วรคณิศรสิทธิการ (ท่านพ่อ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวรกิจวิจารณ์ (ดิษ) วัดแก้วแจ่มฟ้า เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น กรรมการแปลพระไตรปิฎก
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น สมาชิกสังฆสภา
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๕๓๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม
พ.ศ. ๒๔๙๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะผู้ตรวจการภาค ๔
 เจ้าคณะภาค ๑๐

มรณกาล


     พระเทพวิสุทธิเวที (สุด ฐิตวีโร ป.ธ.๙) มรณภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ สิริรวมอายุได้ ๗๖ ปี ๔ เดือน ๑ วัน พรรษา ๕๗

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิญาณมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระวิสุทธิญาณมุนี ตรีปิฎกธาดา ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิเวที ศรีปริยัติญาณคุณวิภูษิต สังฆกิจบริหารวโรปกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook